ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Τον Σεπτέμβριο του 2007 του απονεμήθηκε ο Χρυσός  Σταυρός και έκτοτε εκτελεί χρέη

Υπηρεσιακού  γιατρού  Πυροσβεστικής  υπηρεσίας  Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πύραρχος) καθώς και του Υπηρεσιακού γιατρού

Αστυνομικής  διεύθυνσης  Λάρισας..

Απονομή Διπλώματος-Χρυσός Σταυρός

© 2016 by Digeaschool.

  • Twitter Clean