Σύνδρομο Απνοιών

Σύνδρομο Απνοιών

Εργαστήριο Μελέτης Υπνικής Άπνοιας

Αναπνευστική

Αναπνευστική

Φυσικοθεραπεία

Καρδιοαναπνευστική

Καρδιοαναπνευστική

Δοκιμασία Κοπώσεως

MasterScreen

MasterScreen

Σωματική πληθυσμογραφία

Σπιρομετρικός

Σπιρομετρικός

Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας

Διαθωρακικό

Διαθωρακικό

Υπερηχογράφημα

Εισπνεόμενα

Εισπνεόμενα

Φάρμακα

Μένουμε σπίτι-Τριανταφύλλου Ιωάννης-Πνευ
Τριανταφύλλου-Πνευμονολόγος
Γραμματεία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ 1
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ 2
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 
 
 

Κέντρο Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας

Εργαστήριο Μελέτης Υπνικής Άπνοιας

Υπερηχογράφημα Πνευμόνων

Σπιρομετρικός έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας

Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως σε εργοποδήλατο

Σωματική πληθυσμογραφία