Παρουσία σε Διεθνή Συνέδρια

21 - 24 / 4 / 2012. NEW YORK
21 - 24 / 4 / 2012. NEW YORK

V WORLD ASTHMA & COPD FORUM

21 - 24 / 4 / 2012. NEW YORK
21 - 24 / 4 / 2012. NEW YORK

V WORLD ASTHMA & COPD FORUM

15-19-2018 ERS PARIS-1
15-19-2018 ERS PARIS-1

INTERNATIONAL CONGRESS

15-19-2018 ERS PARIS-2
15-19-2018 ERS PARIS-2

INTERNATIONAL CONGRESS

15-19-2018 ERS PARIS-3
15-19-2018 ERS PARIS-3

INTERNATIONAL CONGRESS

15-19-2018 ERS PARIS-4
15-19-2018 ERS PARIS-4

INTERNATIONAL CONGRESS

7 - 11 / 10 / 2017 PRAGUE
7 - 11 / 10 / 2017 PRAGUE

WORLD SLEEP SOCIETY 2017

7 - 11 / 10 / 2017 PRAGUE
7 - 11 / 10 / 2017 PRAGUE

WORLD SLEEP SOCIETY 2017

7 - 11 / 10 / 2017 PRAGUE
7 - 11 / 10 / 2017 PRAGUE

WORLD SLEEP SOCIETY 2017

7 - 11 / 10 / 2017 PRAGUE
7 - 11 / 10 / 2017 PRAGUE

WORLD SLEEP SOCIETY 2017

RIGA LETONIA-1
RIGA LETONIA-1
RIGA LETONIA-2
RIGA LETONIA-2
RIGA LETONIA-3
RIGA LETONIA-3
RIGA LETONIA-4
RIGA LETONIA-4
COPENHAGEN-1
COPENHAGEN-1
COPENHAGEN-2-6-2014
COPENHAGEN-2-6-2014
COPENHAGEN-3-6-2014
COPENHAGEN-3-6-2014
COPENHAGEN-6-2014
COPENHAGEN-6-2014
ERS 9 - 13 / 9 / 2017 MILAN
ERS 9 - 13 / 9 / 2017 MILAN
ERS 9 - 13 / 9 / 2017 MILAN
ERS 9 - 13 / 9 / 2017 MILAN
ERS 9 - 13 / 9 / 2017 MILAN
ERS 9 - 13 / 9 / 2017 MILAN
14 / 10 / 2016. ROMA
14 / 10 / 2016. ROMA
14 / 10 / 2016. ROMA
14 / 10 / 2016. ROMA
14 / 10 / 2016. ROMA
14 / 10 / 2016. ROMA
14 / 10 / 2016. ROMA
14 / 10 / 2016. ROMA
28 /4 - 1 /5 / 2017 NEW YORK
28 /4 - 1 /5 / 2017 NEW YORK

YORK X WORLD ASTHMA, ALLERGY & COPD FORUM

28 /4 - 1 /5 / 2017 NEW YORK
28 /4 - 1 /5 / 2017 NEW YORK

YORK X WORLD ASTHMA, ALLERGY & COPD FORUM

28 /4 - 1 /5 / 2017 NEW YORK
28 /4 - 1 /5 / 2017 NEW YORK

YORK X WORLD ASTHMA, ALLERGY & COPD FORUM

28 /4 - 1 /5 / 2017 NEW YORK
28 /4 - 1 /5 / 2017 NEW YORK

YORK X WORLD ASTHMA, ALLERGY & COPD FORUM

EAACI 2016-1
EAACI 2016-1
EAACI 2016-2
EAACI 2016-2
EAACI 2016-3
EAACI 2016-3
EAACI 2016-4
EAACI 2016-4
3-12-2015 LONDON
3-12-2015 LONDON
3-12-2015 LONDON
3-12-2015 LONDON
4-12-2015 LONDON
4-12-2015 LONDON
4-12-2015 LONDON
4-12-2015 LONDON
ERS 2015
ERS 2015
ERS 2015
ERS 2015
ERS 2015
ERS 2015
ERS 2015
ERS 2015
AACR CHICAGO 2018-1
AACR CHICAGO 2018-1

ANNUAL MEETING

AACR CHICAGO 2018-2
AACR CHICAGO 2018-2

ANNUAL MEETING

AACR CHICAGO 2018-3
AACR CHICAGO 2018-3

ANNUAL MEETING

AACR CHICAGO 2018-4
AACR CHICAGO 2018-4

ANNUAL MEETING

AACR CHICAGO 2018-ANNUAL MEETING 

15 - 19 / 09 / 2018   ERS PARIS-INTERNASIONAL CONGRESS 2018

7 - 11 / 10 / 2017  PRAGUE.  WORLD SLEEP SOCIETY 2017

ERS  9 - 13 / 9 / 2017  MILAN

28 /4 - 1 /5 / 2017 NEW YORK  X WORLD ASTHMA, ALLERGY & COPD FORUM

14 / 10 / 2016. ROMA

EAACI  11 - 15 / 6 / 2016  VIENNA 

2 - 4 / 12 / 2015. LONDON. BRITISH THORACIC SOCIETY

26 - 30 / 9 / 2015. ERS  AMSTERDAM

ERS 2013-Barcelona
ERS 2013-Barcelona
ERS 2013-Barcelona
ERS 2013-Barcelona
ERS 2013-Barcelona
ERS 2013-Barcelona
ERS 2013-Barcelona
ERS 2013-Barcelona

28 / 6 / 2015  RIGA LETONIA.  36th ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF MYCOBACTERIOLOGY

LONDON 2014
LONDON 2014
LONDON 2014
LONDON 2014
LONDON 2014
LONDON 2014
LONDON 2014
LONDON 2014

3 - 5 / 12 / 2014. LONDON. BRITISH. THORACIC SOCIETY

ERS MUNICH
ERS MUNICH
ERS MUNICH
ERS MUNICH
ERS MUNICH
ERS MUNICH
ERS MUNICH
ERS MUNICH

ERS.  6 - 10 / 9 / 2014. MUNICH

EAACI  7 - 11 / 6 / 2014. COPENHAGEN

ERS  7 - 11 / 9 / 2013. BARCELONA

EAACI MILAN
EAACI MILAN

EAACI 22 - 26 / 6 / 2013

EAACI MILAN
EAACI MILAN

EAACI 22 - 26 / 6 / 2013

EAACI MILAN
EAACI MILAN

EAACI 22 - 26 / 6 / 2013

EAACI MILAN
EAACI MILAN

EAACI 22 - 26 / 6 / 2013

 EAACI  22 - 26 / 6 / 2013. MILAN

EAACI 2012-Geneva
EAACI 2012-Geneva

31st EAACI ANUAL CONGRESS

EAACI 2012-Geneva
EAACI 2012-Geneva

31st EAACI ANUAL CONGRESS

EAACI 2012-Geneva
EAACI 2012-Geneva

31st EAACI ANUAL CONGRESS

EAACI 2012-Geneva
EAACI 2012-Geneva

31st EAACI ANUAL CONGRESS

16 - 20 / 6 / 2012  GENEVA.   31st EAACI ANUAL CONGRESS

21 - 24 / 4 / 2012. NEW YORK.   V WORLD ASTHMA & COPD FORUM

ERS 24- 28 / 9 2011
ERS 24- 28 / 9 2011
ERS 24- 28 / 9 2011
ERS 24- 28 / 9 2011
ERS 24- 28 / 9 2011
ERS 24- 28 / 9 2011
ERS 24- 28 / 9 2011
ERS 24- 28 / 9 2011

ERS  24- 28 / 9 2011. ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ERS VIENNA
ERS VIENNA
ERS VIENNA-3
ERS VIENNA-3
ERS VIENNA-2
ERS VIENNA-2

ERS 12 - 16 / 9 / 2009.  VIENNA