Εκπομπή 60 ΘΕΜΑ ΥΓΕΙΑΣ με τη Δήμητρα Μιχαλοπούλου 13 Σεπτεμβρίου 2018