Σωματική  πληθυσμογραφία

Η  αρχή  λειτουργίας  του  πληθυσμογράφου  στηρίζεται  στο  νόμο  του  Boyle.

Σύμφωνα  με  το  νόμο  του  Boyle:  Το  γινόμενο  της  πίεσης(Ρ)  και  του  όγκου(V) (PV)  ενός  αερίου  παραμένει  σταερό  όταν  η  θερμοκρασία  παραμένει  σταθερή(ισοθερμικές  συνθήκες).

P1*V1= P2*V2

 

Γιατί  η  εξέταση  αυτή  είναι σημαντική;

Ο  πληθυσμογράφος  χρησιμοποιείται  κυρίως  για  την  μέτρηση  των  όγκων  εκείνων  που  δεν  μπορούν  να  μετρηθούν  από  την  απλή  σπιρομέτρηση, όπως:

-  TLC (ολική  πνευμονική  χωρητικότητα),

-  RV (υπολειπόμενος  όγκος  αέρα),

-  FRC (λειτουργική  υπολειπόμενη  χωρητικότητα).

-  Gaw ( αγωγιμότητα των  αεραγωγών )

Χρησιμεύει  όμως  και  στη  μέτρηση  των  αντιστάσεων  της  ροής  του  αέρα (μοναδική  μέθοδος), εισπνευστική  χωρητικότητα(IC), αναπνεόμενος  όγκος (VT), εφεδρικός  εισπνεστικός  και  εκπνευστικός  όγκος (IRV, ERV).

Πώς  γίνεται  η  εξέταση;

Ο  εξεταζόμενος  κάθεται  εντός  ενός  αεροστεγώς  κλεισμένου διαφανούς  θαλάμου ,  εισπνέει  και  εκπνέει  μέσα  σε  ένα  ειδικό  σωλήνα  που  είναι  ενωμένος  με τον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή. Στο  εσωτερικό  του  θαλάμου  υπάρχει  αισθητήρας  πιέσεως,  ο  οποίος  μετράει  απ ευθείας  μεταβολές  πιέσεως  που  παράγονται  από  τις αναπνευστικές  κινήσεις  του  εξεταζόμενου. Οι  μεταβολές  πιέσεως    ερμηνεύονται  ως  μεταβολές  όγκου,  σύμφωνα με  τον  νόμο  του  Boyle.  Η  πληθυσμογραφία  είναι  μία  εξέταση τελείως  ανώδυνη, χωρίς  επιπλοκές  για  τον  εξεταζόμενο.

 

Οι  μετρήσεις  αυτές  είναι  σημαντικές  για  την  διάκριση  μεταξύ  αποφρακτικού  και  περιοριστικού  τύπου  διαταραχής, σε  διάφορα  νοσήματα  του  αναπνευστικού και  την  παρακολούθηση  είτε  της  φυσικής  πορείας  της  νόσου  είτε  της  πορείας  και  της  ανταπόκρισής  της  σε  θεραπεία.

Copyrights

© 2016 by Digeaschool.

Tel: 2410 55 37 39

       6944 55 37 86

Email: giannistriant@gmail.com​
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Socialize With Me:

Διεύθυνση: Όγλ 3A Όροφος 2ος
Λάρισα, Θεσσαλία Τ.Κ. 41221

  • Twitter Clean